Цертификација општине Кладово


Програм цертификације је процес који промовише стандарде и омогућава оцену квалитета услуга и информација које локалне самоуправе пружају привредницима.

 Сама организација процеса не би требало да представља велики посао за особље било које општине која иначе тежи ка унапређењима и креирању повољне пословне климе. Време потребно једној општини да испуни све критеријуме се разликује од општине до општине и зависи од спремности општине на почетку процеса цертификације. Након упознавања са самим програмом, корацима и условима, општина доноси одлуку о свом учешћу и потписује се споразум. Сам процес цертификације се састоји од следећих корака:

 1. Презентација програма цертификације општинском руководству
 2. Потписивање споразума између општине и НАЛЕД-а
 3. Обука и формирање општинског тима за цертификацију
 4. Припрема документације
 5. Посета евалуатора општини и анализа стања
 6. Извештај препоруке општини
 7. Испуњавање критеријума
 8. Посета верификационе комисије
 9. Додела цертификата
 10. Континуирана промоција и рецертификација

Квалитетна припрема је један од најзначајнијих корака у процесу цертификације која је поред спремности општинског руководства да се посвети процесу цертификације, кључни предуслов за испуњавање стандарда у што краћем року. Припрема подразумева обуку општинског особља и учесталу комуникацију између општине и НАЛЕД-а како би се припремила документација, презентација, неопходни материјали и подаци у електронској форми пре посете евалуатора.

Након што евалуатори прегледају документацију коју општина достави, организује се посета евалуатора општини према дводневној агенди где се првог дана одржава састанак са председником општине и другим члановима руководства. Други дан обухвата разговор са представницима релевантних одељења у општини и посету општинском услужном центру.

Након посете општини, тим евалуатора из НАЛЕД-а врши процену испуњености критеријума за цертификацију и прикупља додатне информације у сарадњи с општином и пословном заједницом. Анализа и процена се врши на следећи начин:

 • Процена постојања одређених функција
 • Процена квалитета услуга у општини
 • Квалитет и прецизност података
 • Оцена стања сваког појединачног показатеља
 • Израда извештаја, коментара и препорука
 • Дефинисање додатних захтева који су потребни за позитивну оцену и испуњење критеријума

НАЛЕД доставља општини детаљни извештај са препорукама, где се јасно дефинише како је оцењен статус показатеља повољне пословне климе. Том приликом се дефинишу додатни захтеви општини, неопходни за испуњење задатих критеријума за цертификацију и уз подршку НАЛЕД-а, општина идентификује додатне изворе стручне подршке (донатори, консултантске куће, регионалне развојне агенције) како би се уз консултантску помоћ квалификовала да испуни захтеве програма. Општина је у обавези да квартално извештава НАЛЕД о напретку и да по испуњењу критеријума за цертификацију, достави извештај којим се документује спремност за посету верификационе комисије.

Додела цертификата је тренутак када ће општине које су се квалификовале за цертификат добити и јавно признање, односно цертификат које потписује и уручује Министар економије и регионалног развоја. Чин доделе има свечани карактер и подразумева присуство представника институција, донатора, дипломатског кора, као и представника привреде и медија. Након доделе цертификата, општина добија пакет брендираног промотивног материјала уз право на коришћење знака програма цертификације, уз интензивну медијску промоцију од стране НАЛЕД-а и контакте са потенцијалним инвеститорима кроз комуникацију са Министарством економије и регионалног развоја и агенцијом СИЕПА. Општина је у обавези да се у року од две године рецертификује и потврди испуњеност стандарда за цертификат.

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

Верификациону комисију чини тим стручњака сачињен од представника институција, привреде и цивилног сектора који поседују знање и искуство у областима општинске привредне политике. Чланови комисије имају обавезу да се упознају са стањем у општини која је у процесу цертификације, да прочитају извештаје и упознају се са резултатима које је општина постигла у односу на програмске критеријуме. Током посете општини, чланови комисије постављају додатна питања руководству општине у вези са сваким од критеријума како би добили додатне информације и потврдили веродостојност података наведених у извештају. Састав комисије за посету општини укључује најмање три члана који доносе одлуку о спремности за цертификацију гласањем након консултација по завршетку посете. Представник Извршне канцеларије НАЛЕД-а учествује у раду верификационе комисије, али нема право гласа.

Квалификације које чланови комисије треба да поседују:

 • Релевантно радно искуство у вези са привредом
 • Познавање структуре и функционисања јавне управе и јединица локалне самоуправе
 • Познавање општинских надлежности
 • Познавање процедура за инвестирање, пословање и издавање дозвола
 • Искуство у припреми извештаја са препорукама
 • Аналитичке способности