Историја

У периоду римске доминације, почетком нове ере, и у атару данашњег Кладова, постојало је утврђење Занес са цивилним насељем и оно се сматра зачетком настанка данашњег града.

Као словенско насеље у XII веку се на овом простору помиње Новиград који су освојили и разорили Турци, када су након Никопољске битке 1396.године завладали овим крајем. Од 1524.године уместо Новиграда све се више помиње турско утврђење Фетислам („фехт-ул-ислам“ - капија ислама), које су Турци подигли са основним циљем да буде база њихових даљих освајања.

Кладово се под данашњим именом први пут помиње у једном аустријском војном документу 1596.године, у коме је забележен напад хајдука из Влашке на град.

Међу најстаријим и највреднијим  писаним подацима је опис града који је у свом путопису забележио турски географ и путописац Евлија Челебија приликом боравка у Кладову.

Кладово је предато на управу Србији 19. априла 1867.године када су кнезу Михаилу предати кључеви још пет утврђења у Србији.