Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ

ПОЗИВА
МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ЗАДРУГЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
у оквиру
Програма подршке иновативним брзорастућим предузећима
Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 40 милиона динара, а право на суфинансирање износи до 50 одсто оправданих трошкова активности. Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 100.000 динара, нити већи од 1.500.000 динара.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 7. МАЈ 2013. ГОДИНЕ.

Комплетан текст „Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима“ са пропратном документацијом можете преузети овде:


Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима

Образац 1 - Пријавни формулар

Образац 2 - Изјава о сагласности са условима из програма

Образац 3 - Изјава реализатора активности

Образац 4 - Изјава о власничкој структури

Програм подршке иновативним брзорастућим малим и средњим предузећима у 2013. години

Списак Aгенција за регионални развој којима се предају захтеви

Најчешћа питања