Јавни позив за доделу бесповратних средстава

 

У циљу јачања међународне конкурентности српске привреде кроз снажну подршку процесу интернационализације и јачању конкурентних капацитета домаћих предузећа и удружења, Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) расписује 14. јавни позив за доделу бесповратних средстава извозницима, извозницима почетницима и пословним удружењима.

Јавни позив објављен је 25. марта 2013. године и отворен је до 26. априла 2013. године када је и задњи рок за подношење свих докумената.

 Информације о активностима за које се додељују бесповратна финансијска средства и о условима за учешће у јавном позиву можете наћи у Програму подстицања конкурентности и интернационализације српске привреде.

Сву неопходну документацију подносе овлашћена лица лично или поштом у запечаћеној коверти са назнаком:

извозници: „Не отварај – пријава за доделу средстава за појединачне привредне субјекте“  
извозници почетници: „Не отварај – пријава за доделу средстава за извозника почетнике”
удружења: „Не отварај – пријава за доделу средстава за удружења привредних субјекта“

на адресу: Агенција за страна улагања и промоцију извоза, Влајковићева 3/5, 11000 Београд. На коверти назначити: назив, матични број, ПИБ, делатност (производња / услуге) и адресу подносиоца пријаве, контакт особу и контакт телефон.

Текст Јавног позива можете да преузмете овде. Такође, обавезно погледајте Правилник о поступку, додели и рефундацији државне помоћи.

О неопходној документацији која се подноси информишите се на овој страници СИЕПА-е.

За све додатне информације можете се обратити путем телефона 011/3398 550, 3398 644, 3398 506, 3398 379, 3398 243 или електронском поштом: export@siepa.gov.rs.